Čeština pro 7. třídu

Shoda přísudku s podmětem

Víš, jak správně doplnit i/y/a do vět jako Královské rody postupně vymřel_ nebo Hrobové se otevíral_?

Kvíz: Shoda přísudku s podmětem (složité případy) (1)
Kvíz: Shoda přísudku s podmětem (složité případy) (2)
Kvíz: Shoda přísudku s podmětem (složité případy) (3)

Lidé a obyvatelé

Jaké v/V doplníš do slova _ýchodoevropan? A víš, jestli se správně píše přemyslovci nebo Přemyslovci?

Kvíz: Lidé a obyvatelé - velká a malá písmena (1)
Kvíz: Lidé a obyvatelé - velká a malá písmena (2)
Kvíz: Lidé a obyvatelé - velká a malá písmena (3)

Země, města, stavby

Víš, jak se správně píšou zeměpisné názvy jako OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, KRAJ VYSOČINA nebo MĚSTO PELHŘIMOV?

Kvíz: Země, města, stavby - velká a malá písmena (1)
Kvíz: Země, města, stavby - velká a malá písmena (2)
Kvíz: Země, města, stavby - velká a malá písmena (3)
Kvíz: Země, města, stavby - velká a malá písmena (4)
Kvíz: Země, města, stavby - velká a malá písmena (5)

Příroda a vesmír

Vyber, jak správně napsat slova jako galaxie/Galaxie, Saturn/saturn nebo hory/Hory.

Kvíz: Příroda a vesmír - velká a malá písmena (1)
Kvíz: Příroda a vesmír - velká a malá písmena (2)
Kvíz: Příroda a vesmír - velká a malá písmena (3)
Kvíz: Příroda a vesmír - velká a malá písmena (4)

Svátky, události, období

Víš, jestli se správně píše velikonoční pondělí, Velikonoční pondělí, velikonoční Pondělí nebo Velikonoční Pondělí?

Kvíz: Svátky, události, období - velká a malá písmena (1)
Kvíz: Svátky, události, období - velká a malá písmena (2)
Kvíz: Svátky, události, období - velká a malá písmena (3)
Kvíz: Svátky, události, období - velká a malá písmena (4)

Tituly a oslovení

Umíš správně napsat tituly jako PANÍ DOKTORKA, RNDR. nebo PRINC CHARLES?

Kvíz: Tituly a oslovení - velká a malá písmena (1)
Kvíz: Tituly a oslovení - velká a malá písmena (2)

Umělecká díla a média

Jaké u/U napíšeš ve větě Večer se díváme na _dálosti? A jak správně napsat NAKLADATELSTVÍ ALBATROS?

Kvíz: Umělecká díla a média - velká a malá písmena (1)
Kvíz: Umělecká díla a média - velká a malá písmena (2)
Kvíz: Umělecká díla a média - velká a malá písmena (3)
Kvíz: Umělecká díla a média - velká a malá písmena (4)

Instituce, orgány, organizace, významné dokumenty

Umíš správně napsat slova jako gymnazium/Gymnazium, Evropská unie/evropská unie nebo ministerstvo vnitra/Ministerstvo vnitra?

Kvíz: Instituce a organizace - velká a malá písmena (1)
Kvíz: Instituce a organizace - velká a malá písmena (2)
Kvíz: Instituce a organizace - velká a malá písmena (3)
Kvíz: Instituce a organizace - velká a malá písmena (4)

Méně častá slovní spojení

Dokážeš správně určit velká a malá písmena ve spojeních jako PRAŽSKÉ JARO, SAMETOVÁ REVOLUCE nebo ŽELEZNÁ OPONA?

Kvíz: Méně častá slovní spojení - velká a malá písmena (1)
Kvíz: Méně častá slovní spojení - velká a malá písmena (2)

Stavba slova

Dokážeš určit příponu ve slově tchyně nebo kořen slova neviditelný?

Kvíz: Stavba slova (těžší otázky) (1)
Kvíz: Stavba slova (těžší otázky) (2)

Přísloví

Umíš správně doplnit přísloví typu Žádný učený ___ nespadl nebo Tichá voda břehy ___?

Kvíz: Přísloví (1)
Kvíz: Přísloví (2)
Kvíz: Přísloví (3)
Kvíz: Přísloví (4)
Kvíz: Přísloví (5)

Určování slovních druhů

Vyzkoušej si, jak ti jde určování slovních druhů. Poznáš podstatné jméno od přídavného? A co částice a citoslovce?

Kvíz: Určování slovních druhů (těžší otázky) (1)
Kvíz: Určování slovních druhů (těžší otázky) (2)
Kvíz: Určování slovních druhů (těžší otázky) (3)
Kvíz: Určování slovních druhů (těžší otázky) (4)

Koncovky přídavných jmen

Dokážeš určit správné tvary přídavných jmen jako krkonošké/krkonošské, boští/božští a američtí/američští?

Kvíz: Koncovky přídavných jmen (těžší otázky) (1)
Kvíz: Koncovky přídavných jmen (těžší otázky) (2)
Kvíz: Koncovky přídavných jmen (těžší otázky) (3)

Skloňování zájmen

Víš, jestli je správně se svími sny, se svýma sny nebo se svými sny?

Kvíz: Skloňování přivlastňovacích zájmen (těžší otázky) (1)
Kvíz: Skloňování přivlastňovacích zájmen (těžší otázky) (2)
Kvíz: Skloňování ukazovacích zájmen (těžší otázky) (1)
Kvíz: Skloňování ukazovacích zájmen (těžší otázky) (2)

Slovesný rod

Vyzkoušej si, jestli umíš správně rozlišit mezi trpným a činým rodem slovesa ve větách typu Ona se směje a Chlapec byl pochválen.

Kvíz: Slovesný rod (1)
Kvíz: Slovesný rod (2)
Kvíz: Slovesný rod (3)
Kvíz: Slovesný rod (4)

Slovesný tvar

Dokážeš správně určit, o který neurčitý slovesný tvar se jedná u slovesa namalováni? Je to infinitiv, přechodník, příčestí trpné nebo příčestí činné?

Kvíz: Slovesný tvar (1)
Kvíz: Slovesný tvar (2)
Kvíz: Slovesný tvar (3)
Kvíz: Slovesný tvar (4)
Kvíz: Slovesný tvar (5)
Kvíz: Slovesný tvar (6)
Kvíz: Slovesný tvar (7)

Druhy příslovcí

Procvič si rozlišování druhů příslovcí místa, času, způsobu, příčiny a míry.

Kvíz: Druhy příslovcí (1)
Kvíz: Druhy příslovcí (2)
Kvíz: Druhy příslovcí (3)

Určování větných členů

Dokážeš najít všechny doplňky ve větě Po příjezdu čekala u autobusu sama?

Kvíz: Určování větných členů (těžší otázky) (1)
Kvíz: Určování větných členů (těžší otázky) (2)

Druhy příslovečného určení

Které příslovečné určení je použito ve větě Musíme si hodně pomáhat? Je to příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky nebo přípustky?

Kvíz: Druh příslovečného určení (těžší otázky) (1)
Kvíz: Druh příslovečného určení (těžší otázky) (2)
Kvíz: Druh příslovečného určení (těžší otázky) (3)
Kvíz: Druh příslovečného určení (těžší otázky) (4)

Druhy přívlastku

Víš, jestli je přívlastek ve větě Mám novou aktovku.? Shodný nebo neshodný?

Kvíz: Druh přívlastku (1)
Kvíz: Druh přívlastku (2)
Kvíz: Druh přívlastku (3)

Věta hlavní a vedlejší

Kolik hlavních vět je v souvětí V pondělí hraji na flétnu, v úterý hraji fotbal a ve čtvrtek mám doučování?

Kvíz: Věta hlavní a vedlejší (těžší otázky) (1)
Kvíz: Věta hlavní a vedlejší (těžší otázky) (2)

Druhy vedlejších vět

Víš, jakého druhu je vedlejší věta v souvětí Maminka mi říkala, že lhát se nemá? Podmětná, předmětná, přísudková nebo přívlastková?

Kvíz: Druhy vedlejších vět (1)
Kvíz: Druhy vedlejších vět (2)
Kvíz: Druhy vedlejších vět (3)
Kvíz: Druhy vedlejších vět (4)
Kvíz: Druhy vedlejších vět (5)

Přípravné otázky na přijímačky

Připrav se na otázky z pravopisu na přijímacích zkouškách na šestiletá gymnázia.

Kvíz: Přípravné otázky na přijímačky - šestiletá gymnázia (1)
Kvíz: Přípravné otázky na přijímačky - šestiletá gymnázia (2)
Kvíz: Přípravné otázky na přijímačky - osmiletá gymnázia (1)
Kvíz: Přípravné otázky na přijímačky - osmiletá gymnázia (2)
Kvíz: Přípravné otázky na přijímačky - osmiletá gymnázia (3)
Kvíz: Přípravné otázky na přijímačky - osmiletá gymnázia (4)
Kvíz: Přípravné otázky na přijímačky - osmiletá gymnázia (5)
Kvíz: Přípravné otázky na přijímačky - osmiletá gymnázia (6)
Kvíz: Přípravné otázky na přijímačky - osmiletá gymnázia (7)
Kvíz: Přípravné otázky na přijímačky - osmiletá gymnázia (8)