Čeština pro 2. třídu

Psaní dě/tě/ně

Procvič si psaní skupin , , ve slovech jako _žkou, hod_ nebo s_lit.

Kvíz: Psaní dě/tě/ně (1)
Kvíz: Psaní dě/tě/ně (2)
Kvíz: Psaní dě/tě/ně (3)
Kvíz: Psaní dě/tě/ně (4)
Kvíz: Psaní dě/tě/ně (5)

Tvrdé a měkké souhlásky - psaní i/y

Víš, jaké i/y doplnit do výrazů jako prasklé žárovk_, uh_bat nebo hř_bě?

Kvíz: Tvrdé a měkké souhlásky (1)
Kvíz: Tvrdé a měkké souhlásky (2)
Kvíz: Tvrdé a měkké souhlásky (3)
Kvíz: Tvrdé a měkké souhlásky (4)
Kvíz: Tvrdé a měkké souhlásky (5)
Kvíz: Tvrdé a měkké souhlásky (6)
Kvíz: Tvrdé a měkké souhlásky (7)

Psaní u/ů/ú

Doplň správné u/ú/ů do slov jako d_kaz, _plně nebo kl_k.

Kvíz: Psaní u/ú/ů v jednoduchých slovech (1)
Kvíz: Psaní u/ú/ů v jednoduchých slovech (2)
Kvíz: Psaní u/ú/ů v jednoduchých slovech (3)
Kvíz: Psaní u/ú/ů v jednoduchých slovech (4)
Kvíz: Psaní u/ú/ů v jednoduchých slovech (5)

Párové souhlásky uprostřed slov

Ukaž, jak dobře si poradíš s výběrem správné párové souhlásky ve slovech jako přihrá_ka, stu_ka nebo punčo_ky.

Kvíz: Párové souhlásky uprostřed slov (1)
Kvíz: Párové souhlásky uprostřed slov (2)
Kvíz: Párové souhlásky uprostřed slov (3)
Kvíz: Párové souhlásky uprostřed slov (4)
Kvíz: Párové souhlásky uprostřed slov (5)
Kvíz: Párové souhlásky uprostřed slov (6)

Párové souhlásky na konci slov

Víš, jakou párovou souhlásku doplnit do slov jako pra_, jestřá_ nebo Václa_?

Kvíz: Párové souhlásky na konci slov (1)
Kvíz: Párové souhlásky na konci slov (2)
Kvíz: Párové souhlásky na konci slov (3)

Synonyma a antonyma

Dokážeš určit, které z daných slov je antonymum ke slovu teplý? Horký, studený, tepelný nebo vroucí?

Kvíz: Synonyma (1)
Kvíz: Synonyma (2)
Kvíz: Synonyma (3)
Kvíz: Synonyma (4)
Kvíz: Antonyma (1)
Kvíz: Antonyma (2)
Kvíz: Antonyma (3)
Kvíz: Antonyma (4)

Slova souřadná, nadřazená a podřazená

Umíš určit, které z následujících slov je souřadné ke slovu noha? Koleno, přírodopis, ruka nebo tělo?

Kvíz: Slova souřadná (1)
Kvíz: Slova souřadná (2)
Kvíz: Slova souřadná (3)
Kvíz: Slova souřadná (4)
Kvíz: Slova nadřazená a podřazená (1)
Kvíz: Slova nadřazená a podřazená (2)
Kvíz: Slova nadřazená a podřazená (3)
Kvíz: Slova nadřazená a podřazená (4)