Čeština pro 1. třídu

Poznávání písmen

Zjisti, jestli dokážeš správně přiradit tvar malých písmen (a, d, n) k velkým písmenům (A, D, N) a naopak.

Kvíz: Poznávání písmen (1)
Kvíz: Poznávání písmen (2)
Kvíz: Poznávání písmen (3)
Kvíz: Poznávání písmen (4)
Kvíz: Poznávání písmen (5)
Kvíz: Poznávání písmen (6)
Kvíz: Poznávání písmen (7)
Kvíz: Poznávání písmen (8)

Doplňování písmen do slov

Vyber chybějící písmeno ve slovech jako výt_h, mam_nka nebo ov_ce.

Kvíz: Doplňování písmen do slov (1)
Kvíz: Doplňování písmen do slov (2)
Kvíz: Doplňování písmen do slov (3)
Kvíz: Doplňování písmen do slov (4)
Kvíz: Doplňování písmen do slov (5)

Určování počtu slabik

Víš, kolik slabik mají slova brzo, slon a tatrovka?

Kvíz: Určování počtu slabik (1)
Kvíz: Určování počtu slabik (2)
Kvíz: Určování počtu slabik (3)
Kvíz: Určování počtu slabik (4)
Kvíz: Určování počtu slabik (5)