Čeština pro 8. třídu

Třídy sloves

Umíš správně určit slovesnou třídu slovesa poprosit? První, druhá, třetí, čtvrtá nebo pátá?

Kvíz: Třídy sloves (1)
Kvíz: Třídy sloves (2)
Kvíz: Třídy sloves (3)

Vzory sloves

Dokážeš určit vzor slovesa zvonila? Je to vzor peče, prosí, sází nebo trpí?

Kvíz: Vzory sloves (1)
Kvíz: Vzory sloves (2)

Slovesný vid

Víš, jestli je sloveso uklízíme vidu dokonavého nebo nedokonavého?

Kvíz: Slovesný vid (1)
Kvíz: Slovesný vid (2)
Kvíz: Slovesný vid (3)
Kvíz: Slovesný vid (4)
Kvíz: Slovesný vid (5)
Kvíz: Slovesný vid (6)
Kvíz: Slovesný vid (7)
Kvíz: Slovesný vid (8)

Určování větných členů

Dokážeš najít všechny doplňky ve větě Po příjezdu čekala u autobusu sama?

Kvíz: Určování větných členů (těžší otázky) (1)
Kvíz: Určování větných členů (těžší otázky) (2)

Věta hlavní a vedlejší

Kolik hlavních vět je v souvětí V pondělí hraji na flétnu, v úterý hraji fotbal a ve čtvrtek mám doučování?

Kvíz: Věta hlavní a vedlejší (těžší otázky) (1)
Kvíz: Věta hlavní a vedlejší (těžší otázky) (2)

Poměry mezi hlavními větami

Umíš určit poměr mezi hlavními větami v souvětí Mám ji rád, ale neřeknu jí to? Je to poměr odporovací, příčinný, slučovací, vylučovací, důsledkový, nebo stupňovací?

Kvíz: Poměry mezi hlavními větami (1)
Kvíz: Poměry mezi hlavními větami (2)
Kvíz: Poměry mezi hlavními větami (3)

Koncovky přídavných jmen

Dokážeš určit správné tvary přídavných jmen jako krkonošké/krkonošské, boští/božští a američtí/američští?

Kvíz: Koncovky přídavných jmen (těžší otázky) (1)
Kvíz: Koncovky přídavných jmen (těžší otázky) (2)
Kvíz: Koncovky přídavných jmen (těžší otázky) (3)

Méně častá přejatá slova

Víš, jestli se správně píše filozofie nebo fylozofie? A co třeba presumpce nebo presunpce?

Kvíz: Méně častá přejatá slova - pravopis (1)
Kvíz: Méně častá přejatá slova - pravopis (2)