Přídavná jména

Měkká, tvrdá a přivlastňovací přídavná jména

Víš, do jaké kategorie patří přídavná jména jako otcův, rybích nebo milí? Měkká, tvrdá nebo přivlastňovací?

Kvíz: Měkká, tvrdá, přivlastňovací přídavná jména (1)
Kvíz: Měkká, tvrdá, přivlastňovací přídavná jména (2)
Kvíz: Měkká, tvrdá, přivlastňovací přídavná jména (3)
Kvíz: Měkká, tvrdá, přivlastňovací přídavná jména (4)
Kvíz: Měkká, tvrdá, přivlastňovací přídavná jména (5)
Kvíz: Měkká, tvrdá, přivlastňovací přídavná jména (6)

Stupňování přídavných jmen

Umíš vytvořit 2. a 3. stupeň přídavných jmen suchý, skromný nebo vysoký?

Kvíz: Stupňování přídavných jmen (1)
Kvíz: Stupňování přídavných jmen (2)
Kvíz: Stupňování přídavných jmen (3)
Kvíz: Stupňování přídavných jmen (4)
Kvíz: Stupňování přídavných jmen (5)

Skloňování přídavných jmen

Dokážeš vytvořit správný tvar přídavných jmen v daném pádu a čísle? Například kozí příběh v 6. pádu čísla jednotného?

Kvíz: Skloňování přídavných jmen (1)
Kvíz: Skloňování přídavných jmen (2)
Kvíz: Skloňování přídavných jmen (3)
Kvíz: Skloňování přídavných jmen (4)
Kvíz: Skloňování přídavných jmen (5)