Exkluzivní obsah s Content+

Získej přístup k exkluzivním kvízům z českého jazyka a matematiky.

Kvízy z češtiny jsou kategorizovány podle učiva a pokrývají celou gramatiku vyučovanou na základních školách. Přes 5500 otázek rozdělených do více než 300 kvízů tvoří nevyčerpatelnou zásobu pro hodiny českého jazyka nebo k opakování pro přijímací zkoušky na střední školu.

V tématech nalezneš vše od psaní u/ú/ů až po přísloví nebo složité případy shody přísudku s podmětem.

Kvízy z matematiky jsou rozděleny do okruhů a pokrývají základní operace s čísly, procenta, převody jednotek a mnoho dalších témat.

V každém tématu je vždy několik kvízů zdarma a další jsou dostupné s předplatným Content+.