Zájmena

Druhy zájmen

Dokážeš určit druh zájmena ničí? Je to zájmeno osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažné, neurčité nebo záporné?

Kvíz: Druhy zájmen (1)
Kvíz: Druhy zájmen (2)
Kvíz: Druhy zájmen (3)
Kvíz: Druhy zájmen (4)
Kvíz: Druhy zájmen (5)
Kvíz: Druhy zájmen (6)

Skloňování osobních zájmen

Umíš doplnit správný tvar zájmena ona do věty Půjčíš ___ to? Je správně ji, nebo ?

Kvíz: Skloňování osobních zájmen (1)
Kvíz: Skloňování osobních zájmen (2)
Kvíz: Skloňování osobních zájmen (3)
Kvíz: Skloňování osobních zájmen (4)
Kvíz: Skloňování osobních zájmen (5)

Skloňování vztažných zájmen

Jaký tvar zájmena jenž /jež doplníš do věty Položím knihu, ___ jsem dočetla? Na výběr máš tvary jenž, již, jíž nebo niž.

Kvíz: Skloňování vztažných zájmen (1)
Kvíz: Skloňování vztažných zájmen (2)
Kvíz: Skloňování vztažných zájmen (3)
Kvíz: Skloňování vztažných zájmen (4)
Kvíz: Skloňování vztažných zájmen (5)

Skloňování ukazovacích zájmen

Víš, jaký je správný tvar zájmena takoví ve 4. pádu čísla množného? Je to takové, takoví nebo takový?

Kvíz: Skloňování ukazovacích zájmen (1)
Kvíz: Skloňování ukazovacích zájmen (2)
Kvíz: Skloňování ukazovacích zájmen (3)
Kvíz: Skloňování ukazovacích zájmen (4)
Kvíz: Skloňování ukazovacích zájmen (těžší otázky) (1)
Kvíz: Skloňování ukazovacích zájmen (těžší otázky) (2)

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Víš, jestli je správně se svími sny, se svýma sny nebo se svými sny?

Kvíz: Skloňování přivlastňovacích zájmen (1)
Kvíz: Skloňování přivlastňovacích zájmen (2)
Kvíz: Skloňování přivlastňovacích zájmen (3)
Kvíz: Skloňování přivlastňovacích zájmen (4)
Kvíz: Skloňování přivlastňovacích zájmen (5)
Kvíz: Skloňování přivlastňovacích zájmen (těžší otázky) (1)
Kvíz: Skloňování přivlastňovacích zájmen (těžší otázky) (2)

Skloňování záporných zájmen

Dokážeš doplnit správný tvar záporného zájmena žádný do věty O ___ kočce nic nevím? Je správně žádnou, žádná, žádné nebo žádným?

Kvíz: Skloňování záporných zájmen (1)
Kvíz: Skloňování záporných zájmen (2)
Kvíz: Skloňování záporných zájmen (3)

Skloňování tázacích zájmen

Jaký tvar tázacího zájmena který doplníš do věty ___ kamarádovi vybíráš dárek? Kterého, Kterému nebo Kterýmu?

Kvíz: Skloňování tázacích zájmen (1)
Kvíz: Skloňování tázacích zájmen (2)
Kvíz: Skloňování tázacích zájmen (3)

Skloňování neurčitých zájmen

Umíš určit správný tvar zájmena něco ve větě Nevěděl si s ___ rady? Na výběr máš tvary ničeho, ničemu, ničím nebo něčím.

Kvíz: Skloňování neurčitých zájmen (1)
Kvíz: Skloňování neurčitých zájmen (2)
Kvíz: Skloňování neurčitých zájmen (3)
Kvíz: Skloňování neurčitých zájmen (4)