Čeština pro 3. třídu

Vyjmenovaná slova

Procvič si vyjmenovaná slova pomocí těchto kvízů a nauč se, které i/y se píše v daných slovech.

Kvíz: Vyjmenovaná slova po B (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po L (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po M (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po P (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po S (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po V (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po Z (1)

Druhy vět

Dokážeš určit druh věty Buď brzy v pořádku? Je to věta oznamovací, tázací, rozkazovací nebo přací?

Kvíz: Druhy vět (1)
Kvíz: Druhy vět (2)
Kvíz: Druhy vět (3)
Kvíz: Druhy vět (4)

Psaní velkých a malých písmen

Víš, jestli se správně píše Anežka česká, anežka česká, Anežka Česká nebo anežka Česká?

Kvíz: Jména - velká a malá písmena (1)
Kvíz: Jména - velká a malá písmena (2)
Kvíz: Jména - velká a malá písmena (3)
Kvíz: Jména - velká a malá písmena (4)

Rod podstatných jmen

Umíš určit rod podstatného jména maso? Je to rod mužský životný, mužský neživotný, ženský nebo střední?

Kvíz: Rod podstatných jmen (1)
Kvíz: Rod podstatných jmen (2)
Kvíz: Rod podstatných jmen (3)
Kvíz: Rod podstatných jmen (4)
Kvíz: Rod podstatných jmen (5)
Kvíz: Rod podstatných jmen (6)

Slovesný čas

Dokážeš určit čas u slovesa sekali? Přítomný, minulý nebo budoucí?

Kvíz: Slovesný čas (1)
Kvíz: Slovesný čas (2)
Kvíz: Slovesný čas (3)
Kvíz: Slovesný čas (4)
Kvíz: Slovesný čas (5)
Kvíz: Slovesný čas (6)
Kvíz: Slovesný čas (7)
Kvíz: Slovesný čas (8)
 

Slovesná osoba

Víš, jaký je správný tvar slovesa péct ve 2. osobě čísla množného? Pečeme, pečete, pečeš nebo pečou?

Kvíz: Slovesná osoba (1)
Kvíz: Slovesná osoba (2)
Kvíz: Slovesná osoba (3)
Kvíz: Slovesná osoba (4)
Kvíz: Slovesná osoba (5)
Kvíz: Slovesná osoba (6)
Kvíz: Slovesná osoba (7)

Slovesný způsob

Umíš určit způsob slovesa koupili bychom? Je to způsob oznamovací, rozkazovací nebo podmiňovací?

Kvíz: Slovesný způsob (1)
Kvíz: Slovesný způsob (2)
Kvíz: Slovesný způsob (3)
Kvíz: Slovesný způsob (4)
Kvíz: Slovesný způsob (5)
Kvíz: Slovesný způsob (6)

Určování pádu podstatných jmen

Urči pád podstatných jmen jako k rybníku, květinka nebo do lesa.

Kvíz: Určování pádu podstatných jmen (1)
Kvíz: Určování pádu podstatných jmen (2)
Kvíz: Určování pádu podstatných jmen (3)
Kvíz: Určování pádu podstatných jmen (4)
Kvíz: Určování pádu podstatných jmen (5)

Určování slovních druhů

Vyzkoušej si, jak ti jde určování slovních druhů. Poznáš podstatné jméno od přídavného? A co částice a citoslovce?

Kvíz: Určování slovních druhů (1)
Kvíz: Určování slovních druhů (2)
Kvíz: Určování slovních druhů (3)
Kvíz: Určování slovních druhů (4)
Kvíz: Určování slovních druhů (5)
Kvíz: Určování slovních druhů (6)