Slovesa

Slovesný čas

Dokážeš určit čas u slovesa sekali? Přítomný, minulý nebo budoucí?

Kvíz: Slovesný čas (1)
Kvíz: Slovesný čas (2)
Kvíz: Slovesný čas (3)
Kvíz: Slovesný čas (4)
Kvíz: Slovesný čas (5)
Kvíz: Slovesný čas (6)
Kvíz: Slovesný čas (7)
Kvíz: Slovesný čas (8)

Slovesný způsob

Umíš určit způsob slovesa koupili bychom? Je to způsob oznamovací, rozkazovací nebo podmiňovací?

Kvíz: Slovesný způsob (1)
Kvíz: Slovesný způsob (2)
Kvíz: Slovesný způsob (3)
Kvíz: Slovesný způsob (4)
Kvíz: Slovesný způsob (5)
Kvíz: Slovesný způsob (6)

Slovesná osoba

Víš, jaký je správný tvar slovesa péct ve 2. osobě čísla množného? Pečeme, pečete, pečeš nebo pečou?

Kvíz: Slovesná osoba (1)
Kvíz: Slovesná osoba (2)
Kvíz: Slovesná osoba (3)
Kvíz: Slovesná osoba (4)
Kvíz: Slovesná osoba (5)
Kvíz: Slovesná osoba (6)
Kvíz: Slovesná osoba (7)

Slovesný rod

Vyzkoušej si, jestli umíš správně rozlišit mezi trpným a činým rodem slovesa ve větách typu Ona se směje a Chlapec byl pochválen.

Kvíz: Slovesný rod (1)
Kvíz: Slovesný rod (2)
Kvíz: Slovesný rod (3)
Kvíz: Slovesný rod (4)

Slovesný tvar

Dokážeš správně určit, o který neurčitý slovesný tvar se jedná u slovesa namalováni? Je to infinitiv, přechodník, příčestí trpné nebo příčestí činné?

Kvíz: Slovesný tvar (1)
Kvíz: Slovesný tvar (2)
Kvíz: Slovesný tvar (3)
Kvíz: Slovesný tvar (4)
Kvíz: Slovesný tvar (5)
Kvíz: Slovesný tvar (6)
Kvíz: Slovesný tvar (7)

Slovesný vid

Víš, jestli je sloveso uklízíme vidu dokonavého nebo nedokonavého?

Kvíz: Slovesný vid (1)
Kvíz: Slovesný vid (2)
Kvíz: Slovesný vid (3)
Kvíz: Slovesný vid (4)
Kvíz: Slovesný vid (5)
Kvíz: Slovesný vid (6)
Kvíz: Slovesný vid (7)
Kvíz: Slovesný vid (8)

Vzory sloves

Dokážeš určit vzor slovesa zvonila? Je to vzor peče, prosí, sází nebo trpí?

Kvíz: Vzory sloves (1)
Kvíz: Vzory sloves (2)

Třídy sloves

Umíš správně určit slovesnou třídu slovesa poprosit? První, druhá, třetí, čtvrtá nebo pátá?

Kvíz: Třídy sloves (1)
Kvíz: Třídy sloves (2)
Kvíz: Třídy sloves (3)