Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka

Víš, jaké i/y doplnit do věty Je to můj oblíbený b_linkový čaj?

Kvíz: Vyjmenovaná slova po B (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po B (2)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po B (3)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po B (4)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po B (5)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po B (6)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po B (7)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po B (8)

Vyjmenovaná slova po L

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš

Dokážeš doplnit správné i/y do věty L_šky tam dávají dobrou noc?

Kvíz: Vyjmenovaná slova po L (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po L (2)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po L (3)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po L (4)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po L (5)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po L (6)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po L (7)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po L (8)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po L (9)

Vyjmenovaná slova po M

my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

Víš, jestli se správně píše umýněný nebo umíněný? A co třeba mýtina nebo mítina?

Kvíz: Vyjmenovaná slova po M (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po M (2)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po M (3)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po M (4)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po M (5)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po M (6)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po M (7)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po M (8)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po M (9)

Vyjmenovaná slova po P

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, pyj, čepýřit se

Umíš doplnit správné i/y do věty Byla celá p_hovatá?

Kvíz: Vyjmenovaná slova po P (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po P (2)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po P (3)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po P (4)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po P (5)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po P (6)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po P (7)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po P (8)

Vyjmenovaná slova po S

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

Umíš určit, jestli se správně píše syrečky nebo sirečky? A co třeba syrup nebo sirup?

Kvíz: Vyjmenovaná slova po S (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po S (2)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po S (3)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po S (4)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po S (5)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po S (6)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po S (7)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po S (8)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po S (9)

Vyjmenovaná slova po V

vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy- a vý-

Víš, jaké i/y doplnit do věty Ludv_k nevěděl, kam má jit?

Kvíz: Vyjmenovaná slova po V (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po V (2)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po V (3)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po V (4)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po V (5)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po V (6)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po V (7)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po V (8)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po V (9)

Vyjmenovaná slova po Z

brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně

Dokážeš doplnit správné i/y do slov jako jaz_kověda, vyz_vatel nebo poz_nkovaný?

Kvíz: Vyjmenovaná slova po Z (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po Z (2)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po Z (3)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po Z (4)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po Z (5)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po Z (6)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po Z (7)
Kvíz: Vyjmenovaná slova po Z (8)

Vyjmenovaná slova - složitější případy

Myslíš si, že se správně píše syřidlo nebo siřidlo? A co třeba byftek nebo biftek?

Kvíz: Vyjmenovaná slova (složité případy) (1)
Kvíz: Vyjmenovaná slova (složité případy) (2)
Kvíz: Vyjmenovaná slova (složité případy) (3)
Kvíz: Vyjmenovaná slova (složité případy) (4)
Kvíz: Vyjmenovaná slova (složité případy) (5)
Kvíz: Vyjmenovaná slova (složité případy) (6)