Pravopis a psaní slov

Pravopis přejatých slov

Víš, jestli se správně píše filozofie nebo fylozofie? A co třeba presumpce nebo presunpce?

Kvíz: Běžná přejatá slova - pravopis (1)
Kvíz: Běžná přejatá slova - pravopis (2)
Kvíz: Běžná přejatá slova - pravopis (3)
Kvíz: Běžná přejatá slova - pravopis (4)
Kvíz: Méně častá přejatá slova - pravopis (1)
Kvíz: Méně častá přejatá slova - pravopis (2)

Délka samohlášek -icí / ící

Tvým úkolem je určit správné psaní slov jako krout_cí, nos_cí nebo proud_cí.

Kvíz: Délka samohlásek -icí / -ící (1)
Kvíz: Délka samohlásek -icí / -ící (2)
Kvíz: Délka samohlásek -icí / -ící (3)

Délka samohlásek u plnovýznamových slov

Jakou samohlásku doplníš do slov v_jimka, t_maticky nebo kan_n? a/á, e/é, i/í, o/ó, u/ů nebo y/ý?

Kvíz: Délka samohlásek u plnovýznamových slov (1)
Kvíz: Délka samohlásek u plnovýznamových slov (2)

Doplňování písmene do slov

Vyber chybějící písmeno ve slovech jako výt_h, mam_nka nebo ov_ce.

Kvíz: Doplňování písmen do slov (1)
Kvíz: Doplňování písmen do slov (2)
Kvíz: Doplňování písmen do slov (3)
Kvíz: Doplňování písmen do slov (4)
Kvíz: Doplňování písmen do slov (5)

Koncovky mi/my/ma

Víš, jakou koncovku doplnit do slov jako nohavice_, noha_ nebo plíce_?

Kvíz: Koncovky mi/my/ma (1)
Kvíz: Koncovky mi/my/ma (2)
Kvíz: Koncovky mi/my/ma (3)
Kvíz: Koncovky mi/my/ma (4)

Párové souhlásky

Ukaž, jak dobře si poradíš s výběrem správné párové souhlásky ve slovech jako pra_, stu_ka nebo Václa_.

Kvíz: Párové souhlásky na konci slov (1)
Kvíz: Párové souhlásky na konci slov (2)
Kvíz: Párové souhlásky na konci slov (3)
Kvíz: Párové souhlásky uprostřed slov (1)
Kvíz: Párové souhlásky uprostřed slov (2)
Kvíz: Párové souhlásky uprostřed slov (3)
Kvíz: Párové souhlásky uprostřed slov (6)
Kvíz: Párové souhlásky uprostřed slov (5)
Kvíz: Párové souhlásky uprostřed slov (4)

Poznávání písmen

Zjisti, jestli dokážeš správně přiradit tvar malých písmen (a, d, n) k velkým písmenům (A, D, N) a naopak.

Kvíz: Poznávání písmen (1)
Kvíz: Poznávání písmen (2)
Kvíz: Poznávání písmen (3)
Kvíz: Poznávání písmen (4)
Kvíz: Poznávání písmen (5)
Kvíz: Poznávání písmen (6)
Kvíz: Poznávání písmen (7)
Kvíz: Poznávání písmen (8)

Předpony s- / z- / vz-

Umíš správně doplnit předpony s-, z- nebo vz- do slov jako _volat, _foukat nebo _crvkly?

Kvíz: Předpony s-/z-/vz- (1)
Kvíz: Předpony s-/z-/vz- (2)
Kvíz: Předpony s-/z-/vz- (3)
Kvíz: Předpony s-/z-/vz- (4)
Kvíz: Předpony s-/z-/vz- (5)
Kvíz: Předpony s-/z-/vz- (6)
Kvíz: Předpony s-/z-/vz- (7)
Kvíz: Předpony s-/z-/vz- (8)

Psaní bě/bje, pě/pje, vě/vje

Dokážeš správně napsat slova jako p_nkava, bezv_domí nebo odb_ratel?

Kvíz: Psaní bě/bje, pě/pje, vě/vje (1)
Kvíz: Psaní bě/bje, pě/pje, vě/vje (2)
Kvíz: Psaní bě/bje, pě/pje, vě/vje (3)
Kvíz: Psaní bě/bje, pě/pje, vě/vje (4)
Kvíz: Psaní bě/bje, pě/pje, vě/vje (5)
Kvíz: Psaní bě/bje, pě/pje, vě/vje (6)
Kvíz: Psaní bě/bje, pě/pje, vě/vje (7)
Kvíz: Psaní bě/bje, pě/pje, vě/vje (8)
Kvíz: Psaní bě/bje, pě/pje, vě/vje (9)
Kvíz: Psaní bě/bje, pě/pje, vě/vje (10)

Psaní dě / tě / ně

Procvič si psaní skupin , , ve slovech jako _žkou, hod_ nebo s_lit.

Kvíz: Psaní dě/tě/ně (1)
Kvíz: Psaní dě/tě/ně (2)
Kvíz: Psaní dě/tě/ně (3)
Kvíz: Psaní dě/tě/ně (4)
Kvíz: Psaní dě/tě/ně (5)

Psaní mě / mně - zájmeno já

Nauč se rozpoznat, kdy použít tvar a kdy mně ve větách typu Uděláš to pro __?.

Kvíz: Psaní mě/mně - zájmeno já (1)
Kvíz: Psaní mě/mně - zájmeno já (2)
Kvíz: Psaní mě/mně - zájmeno já (3)
Kvíz: Psaní mě/mně - zájmeno já (4)
Kvíz: Psaní mě/mně - zájmeno já (5)

Psaní mě / mně ve slovech

Víš, jestli se správně píše samozřejmně nebo samozřejmě? A co třeba domněnka/doměnka?

Kvíz: Psaní mě/mně ve slovech (1)
Kvíz: Psaní mě/mně ve slovech (2)
Kvíz: Psaní mě/mně ve slovech (3)
Kvíz: Psaní mě/mně ve slovech (4)
Kvíz: Psaní mě/mně ve slovech (5)
Kvíz: Psaní mě/mně ve slovech (6)

Psaní předložek s / z

Dokážeš doplnit správnou předložku do výrazů jako zamávat _ nadšením nebo kdo _ koho?

Kvíz: Psaní předložek s/z (1)
Kvíz: Psaní předložek s/z (2)
Kvíz: Psaní předložek s/z (3)
Kvíz: Psaní předložek s/z (4)
Kvíz: Psaní předložek s/z (5)
Kvíz: Psaní předložek s/z (6)
Kvíz: Psaní předložek s/z (7)
Kvíz: Psaní předložek s/z (8)
Kvíz: Psaní předložek s/z (9)

Psaní sebou / s sebou

Víš, jestli do věty Neházej ___, ať usnu. patří sebou nebou s sebou?

Kvíz: Psaní sebou/s sebou (1)
Kvíz: Psaní sebou/s sebou (2)
Kvíz: Psaní sebou/s sebou (3)
Kvíz: Psaní sebou/s sebou (4)
Kvíz: Psaní sebou/s sebou (5)

Psaní u / ú / ů

Doplň správné u/ú/ů do slov jako d_kaz, _plně nebo kl_k.

Kvíz: Psaní u/ú/ů v jednoduchých slovech (1)
Kvíz: Psaní u/ú/ů v jednoduchých slovech (2)
Kvíz: Psaní u/ú/ů v jednoduchých slovech (3)
Kvíz: Psaní u/ú/ů v jednoduchých slovech (4)
Kvíz: Psaní u/ú/ů v jednoduchých slovech (5)
Kvíz: Psaní ú/ů ve složitějších případech (1)
Kvíz: Psaní ú/ů ve složitějších případech (2)
Kvíz: Psaní ú/ů ve složitějších případech (3)

Spřežky

Urči, který tvar dokonce/do konce, na hoře/nahoře nebo přesto/přes to patří do daných vět.

Kvíz: Spřežky (1)
Kvíz: Spřežky (2)
Kvíz: Spřežky (3)
Kvíz: Spřežky (4)
Kvíz: Spřežky (5)

Určování počtu slabik

Víš, kolik slabik mají slova brzo, slon a tatrovka?

Kvíz: Určování počtu slabik (1)
Kvíz: Určování počtu slabik (2)
Kvíz: Určování počtu slabik (3)
Kvíz: Určování počtu slabik (4)
Kvíz: Určování počtu slabik (5)

Zdvojené hlásky

Dokážeš určit, jestli ve slovech jako jele_í, osmistě_á nebo ro_uřený dojde ke zdvojení hlásky?

Kvíz: Zdvojené hlásky (1)
Kvíz: Zdvojené hlásky (2)
Kvíz: Zdvojené hlásky (3)
Kvíz: Zdvojené hlásky (4)
Kvíz: Zdvojené hlásky (5)
Kvíz: Zdvojené hlásky (6)
Kvíz: Zdvojené hlásky (7)