Επικοινωνία

Yomio logo

Διεύθυνση επικοινωνίας

Yomio s.r.o.
Za Parkem 631/14
621 00 Brno
Czech Republic, EU

Διεύθυνση email

info@faabul.com

Εγγραφή εταιρείας

Αριθμός Μητρώου: 01476319

ΑΦΜ: CZ01476319

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο που διατηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο στο Μπρνο, Ενότητα C, Αρχείο 78195.

Επίσημος αριθμός ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου: edtsg5h