Integrationer

Faabul-plattformen möjliggör för företag att skapa interaktiva quiz anpassade efter deras behov. Med fullständiga varumärkesmöjligheter kan företag utvärdera kunskaper, stödja e-lärande eller erbjuda en spelifierad lärandeupplevelse.

Online-quiz för ditt studiematerial

Med vår plattform kan förlag erbjuda quiz baserade på deras läroböcker eller liknande studiematerial, som ett komplement till sina tjänster. Beroende på ditt projekt kan vårt team erbjuda en fullständig uppsättning tjänster, inklusive skapande av quiz, en dedikerad vitmärkt webbplats med ditt innehåll, och integration på din befintliga webbplats eller appar.

Stöd för e-lärande

Oavsett om du är en plattform för online-lärande, en undervisningstjänst, eller en utbildningsinstitution, tillgodoser vår plattform dina behov. Du kan skapa interaktiva quiz som är i linje med ditt utbildningsinnehåll och läroplan och integrera dem på din webbplats med ditt varumärke.

Interaktiva Quiz för Ditt Företag

Företag kan använda plattformen för att skapa engagerande interaktiva quiz för olika ändamål, såsom anställdas utbildning och bedömningar, introduktion, orientering, professionell utveckling eller utbildning i överensstämmelse med regler och föreskrifter.


Kontakta oss för att upptäcka hur Faabul kan gynna din organisation: info@faabul.com