Kvízy a testy z matematiky

Desetinná čísla

Kvízy a úlohy zaměřené na procvičování desetinných čísel. Vyzkoušej si, jak dobře ovládáš porovnávání, sčítání, odčítání, násobení i dělení desetinných čísel.

Porovnávání desetinných čísel
Porovnávání záporných desetinných čísel - matematický test
Sčítání desetinných čísel - jedno desetinné místo - matematický test
Sčítání desetinných čísel - tři desetinná místa - matematický test
Odčítání desetinných čísel s jedním desetinným místem - matematický test
Odčítání desetinných čísel se dvěma desetinnými místy - matematický test
Odčítání desetinných čísel se třemi desetinnými místy - matematický test
Násobení desetinných čísel čísly 10, 100 a 1000 I - matematický test
Násobení desetinných čísel - dvě desetinná místa I - matematický test
Dělení desetinných čísel čísly 10, 100 a 1000 - matematický test
Dělení desetinných čísel celým číslem - matematický test
Dělení desetinných čísel - jedno desetinné místo

Celá čísla

Procvič si své znalostí celých čísel a absolutní hodnoty. Čekají tě úlohy na sčítání, odčítání, násobení i dělení.

Absolutní hodnota celých čísel - matematický test
Porovnávání celých čísel - matematický test
Sčítání celých čísel - matematický test
Odčítání celých čísel - matematický test
Sčítání a odčítání celých čísel - matematický test
Násobení celých čísel - matematický test
Dělení celých čísel - matematický test
Absolutní hodnota celých čísel 2 - matematický test

Procenta

Testy a kvízy na procvičování výpočtu procent z celých čísel a převádění procent na desetinná čísla a naopak.

Výpočet procent z celých čísel - lehčí verze I - matematický test
Výpočet procent z celých čísel - těžší verze I - matematický test
Kolik je to procent? I - matematický test
Převádění desetinných čísel na procenta I - matematický test

Převody jednotek

Procvič si převody jednotek délky, hmotnosti i objemu. Čekají tě příklady na převody z milimetrů na metry, z kilogramů na gramy i z mililitrů na litry.

Test: Převody jednotek - centimetry a milimetry
Test - převody jednotek délky
Převody jednotek hmotnosti - g, kg, t I - matematický test
Převody jednotek objemu - l, dl, ml I - matematický test

Pořadí matematických operací

Testy a úlohy zaměřené na procvičování pořadí matematických operací - sčítání, odčítání, násobení i dělení.

Pořadí matematických operací - sčítání a odčítání I - matematický test
Pořadí matematických operací - sčítání a odčítání II - matematický test
Pořadí matematických operací - čtyři operace I - matematický test

Rovnice

Příklady zaměřené na procvičení práce s rovnicemi. Od základního sčítání a odčítání až po pokročilejší násobení a dělení.

Rovnice - Základní sčítání a odčítání I - matematický test
Rovnice - Základní násobení a dělení I - matematický test
Rovnice - Základní sčítání, odčítání, násobení a dělení I - matematický test
Rovnice - Základní sčítání, odčítání, násobení a dělení II - matematický test

Římské číslice

Vyzkoušej si, jak dobře ovládáš poznávání a psaní římských číslic. Víš, co znamená římská číslice X?

Kvíz na základní římské číslice
Římské číslice přepis
Test: Psaní římských číslic 50 - 5000