Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s jedním podmětem

Zvol správný tvar sloves ve větách jako Papíroví ptáci vzlétl_ nebo Chlebíčky se hned snědl_.

Kvíz: Shoda přísudku s jedním podmětem (1)
Kvíz: Shoda přísudku s jedním podmětem (2)
Kvíz: Shoda přísudku s jedním podmětem (3)
Kvíz: Shoda přísudku s jedním podmětem (4)
Kvíz: Shoda přísudku s jedním podmětem (5)

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Umíš správně doplnit i/y/a do vět typu Ženy i muži pomáhal_ s prací nebo Potkal_ jsme krávy a ovce?

Kvíz: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (1)
Kvíz: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (2)
Kvíz: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (3)
Kvíz: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (4)
Kvíz: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (5)

Shoda přísudku s podmětem - složitější případy

Víš, jak správně doplnit i/y/a do vět jako Královské rody postupně vymřel_ nebo Hrobové se otevíral_?

Kvíz: Shoda přísudku s podmětem (složité případy) (1)
Kvíz: Shoda přísudku s podmětem (složité případy) (2)
Kvíz: Shoda přísudku s podmětem (složité případy) (3)